Phải khởi công cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng trước 30-6-2023

Chính phủ giao các địa phương tổ chức lập, thẩm tra, thẩm định, quyết định phê duyệt dự án thành phần được phân cấp và thực hiện các công việc tiếp theo bảo đảm khởi công cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng trước ngày 30-6-2023.

Ngày 25-7, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 91/NQ-CP về việc triển khai Nghị quyết số 60/2022/QH15 ngày 16-6-2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1…

Phải đảm bảo khởi công trước ngày 30-6-2023

Nghị quyết quyết nghị cho Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, tỉnh An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư tổ chức lập thẩm định quyết định phê duyệt dự án thành phần được Thủ tướng phân cấp làm cơ quan chủ quản.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trên và người có thẩm quyền tổ chức thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư áp dụng hình thức chỉ định thầu trong 02 năm 2022 và 2023 đối với các gói thầu tư vấn, xây lắp liên quan đến các dự án thành phần, gói thầu phục vụ di dời hạ tầng kỹ thuật, gói thầu thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Riêng gói thầu xây lắp các dự án thành phần (không bao gồm gói thầu xây lắp phục vụ di dời hạ tầng kỹ thuật, đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư) việc chỉ định thầu kèm theo yêu cầu tiết kiệm tối thiểu 5% giá trị dự toán gói thầu (không bao gồm chi phí dự phòng).

Dự án cao Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng có điểm đầu kết nối với Quốc lộ 91 (thuộc TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) và điểm cuối tại cảng Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng).

Nghị quyết cũng cho phép UBND các tỉnh, thành này triển khai đồng thời một số công việc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xác định các bãi đổ chất thải rắn xây dựng trong giai đoạn chuẩn bị dự án.

UBND các tỉnh, thành phố: An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công trình đối với các dự án thành phần thuộc phạm vi quản lý; tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, lãng phí gây thất thoát tài sản nhà nước.

Khẩn trương rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án bảo đảm đủ năng lực, kinh nghiệm theo quy định pháp luật để triển khai, thực hiện các dự án thành phần được phân cấp làm cơ quan chủ quản.

Thành lập Ban chỉ đạo của tỉnh, thành phố để chỉ đạo thực hiện Dự án ngay sau khi Nghị quyết này được ban hành.

Chịu trách nhiệm trong việc bảo đảm nguồn vốn bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án; tổ chức lập khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho dự án hoàn thành trước 31-10-2022.

Ông Vũ Hồng Thanh (bìa trái), Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương đến khảo sát thực địa. Ảnh: BT

Đặc biệt các địa phương phải tổ chức lập, thẩm tra, thẩm định, quyết định phê duyệt dự án thành phần được phân cấp, hoàn thành trước ngày 20-01-2023 và thực hiện các công việc tiếp theo, phấn đấu bàn giao 70% diện tích mặt bằng của các gói thầu xây lắp khởi công trước ngày 30-6-2023 và cơ bản bàn giao diện tích còn lại trước ngày 31-12-2023.

Nâng công suất khai thác mỏ cát không quá 50%

Nghị quyết cũng nêu rõ: Đối với các mỏ cát, sỏi lòng sông đã cấp phép, đang hoạt động, còn thời hạn khai thác thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, UBND cấp tỉnh được phép quyết định nâng công suất không quá 50% công suất ghi trong giấy phép khai thác chỉ nhằm mục đích phục vụ cho dự án (không tăng trữ lượng đã cấp phép) mà không phải lập dự án đầu tư điều chỉnh, đánh giá tác động môi trường (báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường) hoặc giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường sau khi tổ chức, cá nhân khai thác đã ký văn bản cam kết cung cấp vật liệu cho nhà thầu thi công Dự án.

Nội dung giấy phép khai thác (điều chỉnh) phải xác định đơn vị sử dụng khoáng sản là nhà thầu thi công Dự án. Sau khi đã khai thác cung cấp đủ khối lượng cho Dự án, dừng việc nâng công suất, tiếp tục khai thác theo công suất quy định trong giấy phép khai thác khoáng sản đã cấp.

Tổ chức, cá nhân khai thác phải thiết lập hệ thống và thực hiện quan trắc, giám sát, đánh giá tác động tới lòng, bờ, bãi sông theo quy định pháp luật; chịu mọi trách nhiệm trong việc bảo đảm các yêu cầu về an toàn, bảo vệ môi trường trong khai thác, không làm thay đổi dòng chảy, không gây sạt lở lòng, bờ, bãi sông. Nghiêm cấm việc nâng giá, ép giá, nếu có vi phạm phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Sau khi đã khai thác khoáng sản đủ khối lượng cung cấp cho Dự án, nhà thầu có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ cải tạo, phục hồi môi trường, bàn giao mỏ khoáng sản và đất đai để địa phương quản lý theo quy định pháp luật về khoáng sản và pháp luật khác có liên quan…

Chính phủ giao Bộ GTVT là cơ quan đầu mối cùng với các Bộ, Ngành liên quan và các địa phương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chung được quy định cụ thể trong Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

HẢI DƯƠNG
Theo Báo pháp luật

Bài viết liên quan

Trả lời

3