Chủ đầu tư: Công ty TNHH An Phú Cần Thơ
Loại: Nhà phố Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:10,24 hecta Mật độ xây dựng:
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Công ty TNHH An Phú Cần Thơ
Loại: Nhà phố
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:10,24 hecta
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:
3