Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Thiên Quân – Marina Plaza Cần Thơ.
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2 Số tầng:23
Quy mô: Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:520 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Thiên Quân – Marina Plaza Cần Thơ.
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2
Số tầng:23
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:520
Ngày hoàn thành:
3