Chủ đầu tư: Nhịp Điệu Xanh
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô: Mật độ xây dựng:
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Nhịp Điệu Xanh
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:
3