Công ty cổ phần đầu tư Phú Cường Kiên Giang Công ty cổ phần đầu tư Phú Cường Kiên Giang
Loại: Biệt thự Trạng thái: Đang mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:166 ha Mật độ xây dựng:
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Công ty cổ phần đầu tư Phú Cường Kiên Giang Công ty cổ phần đầu tư Phú Cường Kiên Giang
Loại: Biệt thự
Trạng thái: Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:166 ha
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:
3