Công ty cổ phần đầu tư Phú Cường Kiên Giang Công ty cổ phần đầu tư Phú Cường Kiên Giang
Loại: Biệt thự Trạng thái:Chưa mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:99 hecta Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Công ty cổ phần đầu tư Phú Cường Kiên Giang Công ty cổ phần đầu tư Phú Cường Kiên Giang
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Chưa mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:99 hecta
Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:
3