Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Đầu Tư STK.
Loại: Đất nền Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:10,5 hecta Mật độ xây dựng:49.8%
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Đầu Tư STK.
Loại: Đất nền
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:10,5 hecta
Mật độ xây dựng:49.8%
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:
3