Chủ đầu tư: C.I.C Kiên Giang
Loại: Đất nền Trạng thái:Hoàn thiện
Số Block: Số tầng:
Quy mô:99 ha Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:10.000 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: C.I.C Kiên Giang
Loại: Đất nền
Trạng thái:Hoàn thiện
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:99 ha
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:10.000
Ngày hoàn thành:
3