Công ty cổ phần đầu tư Phú Cường Kiên Giang Công ty cổ phần đầu tư Phú Cường Kiên Giang
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:17
Quy mô: Mật độ xây dựng:37%
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:Quý 2/2023
Công ty cổ phần đầu tư Phú Cường Kiên Giang Công ty cổ phần đầu tư Phú Cường Kiên Giang
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:17
Quy mô:
Mật độ xây dựng:37%
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:Quý 2/2023
3