Chủ đầu tư: Công Ty đầu tư xây dựng Vạn Phát
Loại: Đất nền Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:42 Hecta Mật độ xây dựng:
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Công Ty đầu tư xây dựng Vạn Phát
Loại: Đất nền
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:42 Hecta
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:
3